Aktuella data

44 % Svarsfrekvens på patientenkät cirka ett år efter operation. Gäller operationer utförda 2016.
53 % Andel som svarat ja på frågan om upplevt operationsresultat blev som förväntat. Gäller operationer utförda 2016.

Septumplastikregistret

I Septumplastikregistret registreras data som rör kirurgiska ingrepp på nässkiljeväggen, där syftet med operationen är att förbättra patientens näsandning. Operationen kan vara kombinerad med ett samtidigt ingrepp på näsmusslorna (conchotomi), men inte annan typ av näskirurgi. I registret noteras uppgifter från patienten bland annat om graden av nästäppa före och efter operationen. Från opererande läkare inhämtas bland annat information om vilken operationsteknik som använts.
Septumplastikregistret ska ge kunskapsunderlag för eventuella framtida förändringar avseende indikationer, operationsteknik och åtgärder för att minska antalet komplikationer.
Läs mer.

Uppdaterad version av preoperativ enkät