Aktuella data

46 % Svarsfrekvens på patientenkät cirka ett år efter operation. Gäller operationer utförda 2014 - 2016.
31% Andel med mild nästäppa före operation som upplever förbättrad näsandning efter operation. Parade data. Gäller operationer utförda 2014 - 2016
82% Andel med svår nästäppa före operation som upplever förbättrad näsandning efter operation. Parade data. Gäller operationer utförda 2014 - 2016

Septumplastikregistret

I Septumplastikregistret registreras data som rör kirurgiska ingrepp på nässkiljeväggen, där syftet med operationen är att förbättra patientens näsandning. Operationen kan vara kombinerad med ett samtidigt ingrepp på näsmusslorna (conchotomi), men inte annan typ av näskirurgi. I registret noteras uppgifter från patienten bland annat om graden av nästäppa före och efter operationen. Från opererande läkare inhämtas bland annat information om vilken operationsteknik som använts.
Septumplastikregistret ska ge kunskapsunderlag för eventuella framtida förändringar avseende indikationer, operationsteknik och åtgärder för att minska antalet komplikationer.
Läs mer.

Uppdaterad version av preoperativ enkät