Logo

Antalet registrerade operationer sjönk 2016

Om det beror på att färre antal operationer gjordes eller att täckningsgraden har minskat är i dagsläget oklart. Täckningsgrad för 2016 kan tas fram under hösten 2017. Registret hade mellan 2014 och 2015 ökat i täckningsgrad med 9 procentenheter.