Logo

Pågående utveckling av statistikvisningen

Septumplastikregistret arbetar ständigt med återkoppling av data som registreras av de deltagande klinikerna. Just nu pågår ett arbete med syfte att utveckla och ytterligare tillgängliggöra den data som idag presenteras under fliken Statistik på hemsidan.