Logo

Ändringar i peroperativ enkät

Flera ändringar har gjorts i Peroperativ enkät. Framför allt gäller ändringarna tamponad. Alla gamla pappersversioner av enkäten som kan finnas på kliniken ska slängas. Bara den nya versionen från 2016-03-21 ska användas.