Introduktionstext till statistiksidorna

För alla kliniker redovisas registrerade enkätsvar i % samt antal. Antal fås genom att hålla muspekaren över respektive stapel.

Enkät A= preoperativ
Enkät B= peroperativ
Enkät C= 1 månad post-operativ
Enkät D= 12 mån post-operativ

Data från kliniker med färre än 5 registrerade B-enkäter (peroperativ) redovisas inte separat av integritetsskäl

Alla enskilda frågor som saknar svar redovisas som ”svar saknas”. Observera att uppföljningsenkät C och D inte besvaras förrän 1 månad respektive 12 månader efter operation.
I kvartalsrapporten redovisar svaren på enkätfrågorna i tabellform uppdelat på varje registrerande enhet.

All data från den egna enheten kan laddas ner som excellfil om du är inloggad.

här kan du läsa mer om hur du laddar ner din enhets data